Past Membership Details of ASI Membership

Displaying 1 - 20 of 976
Membership Number Name Affiliationsort descending
Bharagava, P.M.
A 1058 Gajanan Harale
A 1059 Gourav Banerjee
A 1060 Wasif Husian
L 2162 Mr. ARVIND MADHAV NAYAK
A 975 Nair, Sreekumar R. "Megha" Momainagar-1 Jamnagar-361002 (Gujarat)
A 970 Nair, C. Radhakrishnan "Pattathil" House No. 102 Prasantha Nagar, Medical College PO Ulloor (Kerala)
A 350 Kukade, S.M. -
H 690 Kothari, D.S. (*) -
H 713 Raychaudhuri, A.K. -
I 222 Kitt Peak Nat. Obser. -
L 1013 M N Anandram -
R 010 Sharma, Ashok -
R 065 Saha, Gopa -
R 092 Shah, Ghanshyam Ambalal -
R 115 Ramanathan, A.S. -
R 133 Chaudhary, Probhas Ray -
R 176 Reddy, Shyamsunder M. -
R 181 Puligandia, Vishwanadham -
R 185 Chakrabarti, Dibakar -

Pages